Θα παραμείνει η θεραπεία μου εμπιστευτική;

Εμείς δεν θα αποκαλύψουμε καμία πληροφορία σχετικά με το τι συμβαίνει μέσα στο ιατρείο, εκτός αν έχετε υπογράψει ή δώσει την συγκατάθεση σας να αποκαλύψουμε κάποια μορφή πληροφοριών. Στην περίπτωση που υπάρχει όμως κίνδυνος για τη ζωή σας ή τη ζωή άλλων, τότε είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να ενημερώσουμε τους αρμόδιους ανθρώπους ή αρχές.

×