Πόσες φορές θα πρέπει να έρθω προκειμένου να ολοκληρωθεί η διάγνωση;

Ο αριθμός των συναντήσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί μία διαγνωστική εκτίμηση και να προταθεί στην οικογένεια ένα θεραπευτικό σχέδιο εξαρτάται από την ιδιαιτερότητα του περιστατικού. Συνήθως χρειάζονται 2-3 ώρες. Αυτές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν σε ξεχωριστές συναντήσεις διάρκειας 50 λεπτών έκαστη, ή σε μία πολύωρη συνάντηση. Το τελευταίο συνήθως εξυπηρετεί ανθρώπους και οικογένειες που έρχονται από μακρυά και θέλουν να αποφύγουν τις πολλές μετακινήσεις. Επικοινωνήστε με την γραμματεία ή τον ιατρό για να συζητήσετε την περίπτωση σας.

×