Πώς γίνεται η διαγνωστική εκτίμηση;

Η διαγνωστική εκτίμηση περιλαμβάνει τρία στάδια:
1. τη λήψη ενός σφαιρικού ιστορικού
2. τη συμπλήρωση ερωτηματολoγίων και εκτέλεση ορισμένων διαγνωστικών εξετάσεων εφόσον κρίνεται αναγκαίο
3. την απόδοση των αποτελεσμάτων και παρουσίαση των θεραπευτικών προτάσεων με τα υπέρ και τα κατά κάθε μιας ξεχωριστά
Μια γραπτή έκθεση με τα αποτελέσματα και τις προτάσεις μπορεί να χορηγηθεί εάν ζητηθεί ξεχωριστά.

×