Το ιατρείο έχει σημαντική εμπειρία και γνώση στον τομέα των υποθέσεων που αφορούν την ψυχική υγεία των παιδιών και του νόμου. Ο Απόστολος Βούρδας είναι αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατροδικαστικής Εταιρείας (http://psychiatrodikastiki.gr/index.php/el/)  έχει πλούσιο συγγραφικό (http://www.vourdas.com/?page_id=2941) και εκπαιδευτικό έργο  πάνω στο θέμα και έχει οργανώσει συνέδρια, ημερίδες και στρογγυλές τράπεζες. Συχνά παρίσταται στο δικαστήριο είτε ως πραγματογνώμονας είτε ως ειδικός μάρτυρας.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το ιατρείο είναι οι εξής:
Διερεύνηση καταλληλότητας γονέα για ανάθεση επιμέλειας ανηλίκου σε περίπτωση διαζυγίου.
Εκτίμηση για καταλληλότερη μορφή επικοινωνίας μεταξύ γονέα και τέκνου σε περίπτωση διαζυγίου. 
Διερεύνηση κακοποίησης ανηλίκου. 
Διευρεύνηση αληθών ή ψευδών καταγγελιών για κακοποίηση ανηλίκου. 
Εκτίμηση καταλληλότητα ανηλίκου ως μάρτυρα.
Εκτίμηση ψυχικής κατάστασης ανηλίκου σε περιπτώσεις αποζημίωσης για αστικές υποθέσεις (πχ τροχαία ατυχήματα)

Συμβουλή σε γονείς / δικηγόρους για τον τρόπο διαχείρισης μιας δικαστικής υπόθεσης με βάση το ώφελος του παιδιού.

Διενέργεια δικαστικής πραγματογνωμοσύνης.
Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου
Θεραπεία ψυχικά τραυματισμένου παιδιού.
Υποστήριξη γονέων στο γονεϊκό τους ρόλο.
Συμβουλευτική γονέων σε περίοδο ενδοοικογενειακής κρίσης (πχ διαζύγιο ή ενδοοικογενειακή βία).
Διαμεσολάβηση στην αποκατάσταση επικοινωνίας γονέα παιδιού.
Θεραπευτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων για παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς. 
Υποστήριξη οικογενειών όταν ο μπαμπάς ή η μαμά είναι στη φυλακή.

×