Τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια του πρώτου ραντεβού;

Θα συναντηθούμε μαζί σας για μια εκτεταμένη συνέντευξη και ψυχιατρική αξιολόγηση στην οποία θα συγκεντρώσουμε κάποιες πληροφορίες όπως το ιστορικό σας, τα συμπτώματα, και τον τρόπο λειτουργίας της οικογένειας. Στο τέλος αυτής της πρώτης συνεδρίας μαζί, θα καθορίσουμε το καλύτερο σχέδιο δράσης για να προχωρήσουμε προς τα εμπρός.

×