Συγγραφικό Έργο

Increased developmental deviance and premorbid dysfunction in early onset schizophrenia Apostolos Vourdas, Roderic Pipe, Richard Corrigall, Sophia Frangou. Schzophrenia Research, 1846 (2002)

 

 Narcolepsy and psychopathology: is there an association. Vourdas, J.M. Shneerson, C.A. Gregory, I.E. Smith, M.A. King, E. Morrish, P.J. McKenna.? Sleep Medicine 2002.

 The Maudsley Early Onset Schizophrenia Study: Cognitive Function Over a 4 Year Follow Up Period. Sophia Frangou, Michael Hadjulis and Apostolos Vourdas. Schizophrenia bulletin advanced access published November 15, 2007

 The Maudsley early onset schizophrenia study: predictors of psychosocial outcome at 4-year follow-up. Nora Vyas, Michael Hadjulis, Apostolos Vourdas, Patrick Byrne, Sophia Frangou, Eur Child Adolescent Psychiatry (2007)

Πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων για παιδιά με Διαταραχή Διαγωγής ηλικίας 3-8 xρόνων. Α. Βούρδας, Γερ. Κολαΐτης. Newsletter ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ Τεύχος 76 – Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2012

Early neurobiological changes in childhood after traumatization. Vourdas. Meeting Abstract From1st International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology and European Psychiatric Association Conference on Treatment Guidance Thessaloniki, Greece. 19-22 November 2009

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Σημειώσεις για τους φοιτητές της Ιατρικής  Σχολής 2010.  Α. Βούρδας.

 

Η Σεξουαλική Κακοποίηση Ανηλίκου και η συστηματική προσέγγιση από τον Παιδοψυχίατρο-Πραγματογνώμονα.  Α. Βούρδας. Στο Βιβλίο Ο κύκλος της κακοποίησης, Εκδόσεις Αρχιπέλαγος 2008.

Σύνταξη της παιδοψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης . Α. Βούρδας.  Στο βιβλίο Ψυχιατροδικαστική  Παιδιών και εφήβων Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης ΕΠΕ 2010(σελ. 49-55)

Παραβατικότητα ανηλίκων: ικανότητα για καταλογισμό, επικινδυνότητα. Α. Βούρδας, Ι. Γιαννοπούλου. Στο βιβλίο Ψυχιατροδικαστική Παιδιών και εφήβων Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης ΕΠΕ, 2010 (σελ. 231-243)

Προστασία των παιδιών από την σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση. Α. Βούρδας. Στο εξαμηνιαίο Newsletter του Κλάδου Ψυχιατροδικαστικής της ΕΨΕ. Τεύχος 1. (σελ.2) (2010)

The role of expert witness in child abuse cases in Greek Court. Α. Βούρδας. Περιοδικό Ψυχιατροδικαστικής  Άτη  Τεύχος Nο 5 (12/2012 – 03/2013)

Ποια μορφή επικοινωνίας σε περιπτώσεις διαζυγίου εξυπηρετεί καλύτερα το συμφέρον του παιδιού; Α. Βούρδας. Περιοδικό Ψυχιατροδικαστικής Άτη Τεύχος Nο 5 (12/2012 – 03/2013)

Διαταραχή διαγωγής. Παραβατικότητα – υποστήριξη από Επιμελητές Ανηλίκων. Συνέντευξη δημοσιευμένη στο Περιοδικό ΕΠΙΜΕΛΟΥΜΑΙ. Τρίμηνη έκδοση Επιμελητών Ανηλίκων τεύχος 6, Περίοδος Γ΄ Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2013 (σελ. 5)

×