Τι θεραπείες ακολουθούνται;

Οι θεραπείες που εφαρμόζονται είναι μόνο αυτές, που έχουν επιστημονικά και ερευνητικά αποδειχτεί ότι μπορούν να βοηθήσουν και προτείνονται από την Αμερικανική και Βρετανική Εταιρεία Ψυχιάτρων και Ψυχολόγων. Μπορεί να περιλαμβάνουν είτε φαρμακοθεραπεία είτε ψυχοθεραπεία είτε συνδυασμό και των δύο. Τα ειδικά ψυχοθεραπευτικά προγράμματα απευθύνονται τόσο στο παιδί όσο και στους γονείς. Όλα τα θεραπευτικά προγράμματα είναι στοχευμένα και αποσκοπούν στην εκμάθηση δεξιοτήτων, στη διαμόρφωση ενός πιο προσαρμοστικού τρόπου σκέψης και στη δοκιμή νέων μεθόδων προσέγγισης και αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

×